family office book

family office book - פורטל ניהול השקעות IMfamily office bookfamily office bookפמילי אופיס

ניהול הון אישי באמצעות שירות פמילי אופיס Family Office

פמילי אופיס הוא שירות ניהול הון אישי שמיועד ללקוחות פרטיים ובעלי אמצעים. השירות זוכה להצלחה בישראל ובמקומות נוספים ברחבי העולם, בעיקר בגלל שורה ארוכה של יתרונות ייחודיים.

ראשית, הוא מאפשר מודל ניהול אטרקטיבי שמבטיח תשואה גבוהה לאורך זמן. כל משקיע יכול להשתמש במודל הזה על מנת לשלוט בהון ובדמי הניהול שהוא משלם. שנית, ניתן להתאים את ניהול ההון באמצעות המודל לרמת סיכון ספציפית. משקיע שמרן יכול לבחור במסלולי ניהול הון שעולים בקנה אחד עם הצרכים שלו, בעוד משקיע הרפתקן ימצא מסלולים אחרים עם תשואות לא פחות יציבות.