תיקון 190 תקרה

תיקון 190 תקרה - פורטל ניהול השקעות IMתיקון 190 תקרהתיקון 190 תקרהתיקון 190

הכירו את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

החל מחודש מאי 2012 נכנס לתוקפו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. עיקרי התיקון קובעים אפשרות להגדלת שיעור הפטור על הקצבה, אך בין היתר הוא עלול לשלול מעובדים מסוימים את הזכאות לפטור ממס בעת הפרישה. בנוסף, חשוב לציין את הסעיף שמאפשר ביצוע היוון קצבה פטור ממס ואת נוסחת השילוב החדשה.