תיקון 190 פנסיה

תיקון 190 פנסיה - פורטל ניהול השקעות IMתיקון 190 פנסיהתיקון 190 פנסיהתיקון 190

הכירו את תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

החל מחודש מאי 2012 נכנס לתוקפו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. עיקרי התיקון קובעים אפשרות להגדלת שיעור הפטור על הקצבה, אך בין היתר הוא עלול לשלול מעובדים מסוימים את הזכאות לפטור ממס בעת הפרישה. בנוסף, חשוב לציין את הסעיף שמאפשר ביצוע היוון קצבה פטור ממס ואת נוסחת השילוב החדשה.