קופת גמל ממתי

קופת גמל ממתי - פורטל ניהול השקעות IMקופת גמל ממתיקופת גמל ממתיקופות גמל

חיסכון פנסיוני באמצעות קופות גמל

חיסכון לפנסיה צריך לעמוד בראש סדר העדיפויות של המשקיע הפרטי, השכיר או העצמאי. אחד מאפיקי החיסכון הזכאים להטבות המס המוגדרות בחוק נקרא קופת גמל, ואליה ניתן להפקיד את כספי החיסכון הפנסיוני. קופות גמל שנפתחו לפני שנת 2006 שימשו כמכשיר חיסכון לטווח בינוני והכספים שהופקדו בהן הפכו לנזילים 15 שנים לאחר ההפקדה הראשונה, בעוד כספים שהופקדו בקופות החל מינואר 2006 ניתנים למשיכה רק אחרי גיל 60. בכל הופך החוק את קופות הגמל למכשיר חיסכון לפנסיה עבור ציבור רחב של חוסכים ומשקיעים.