תכנון פיננסי

תכנון פיננסי לצמיחה אישית ועסקית

תכנון פיננסי הוא תנאי מוקדם להבטחת צמיחה אישית או עסקית. אי אפשר לייצר שום סוג של אסטרטגיית צמיחה מבוססת ללא תכנון פיננסי מקיף. התכנון מורכב משורה ארוכה של אלמנטים והוא מחייב מעורבות של אנשי מקצוע. את התכנון כדאי לבצע בשלב מוקדם ככל האפשר, על מנת להשעין את אסטרטגיית הצמיחה על יסודות יציבים ולמנוע נזקים פיננסיים בלתי הפיכים.

 

תכנון פיננסי

 

המרכיב העיקרי של תכנון פיננסי הוא תכנון וניהול הנכסים הקיימים. על סמך תכנון וניהול הנכסים ניתן לקבוע יעדים, או להחליט באיזה אופן לבצע את אסטרטגיית הצמיחה. הקצאת הנכסים מותאמת למאפייני הסיכון האישיים של הלקוח והיא מביאה בחשבון את טעמי ההשקעה שלו. כמו כן, חשוב לקבוע יעדים על פני ציר הזמן ולפקח עליהם בזמן אמת.

תכנון פיננסי עוזר להקצות עבור הלקוח את המשאבים הכספיים הנדרשים עבורו בכל עת. הוא כולל ניהול סיכונים, מיפוי חשיפות וגידור סיכונים או מניעתם. התכנון מבטיח עתיד פיננסי יציב עבור המשפחה וכולל מרכיב חשוב לתכנון הפרישה. בעזרת התכנון ניתן לשמור על רמת חיים גבוהה גם לאחר הפסקת תזרימים פיננסיים מסוימים, או בגיל הפרישה כפי שמוגדר על פי החוק. התכנון עוזר לבחון את כל שיקולי המס המשפיעים על המכשירים הפיננסיים ולשלב ביניהם על הצד הטוב ביותר.

איך מתבצע תהליך התכנון?

בניגוד לשירותי ייעוץ אחרים, תכנון פיננסי לא מבוצע כאירוע חד פעמי. זהו תהליך מתמשך שמחייב מעורבות ושיתוף פעולה מצד כל הצדדים הרלוונטיים. בשלב הראשון לדוגמא מגדירים את המטרות והיעדים בתכנון, אך בשלב השני כבר אוספים את מלוא המידע האישי והכלכלי. על המידע הזה משעינים הנחות יסוד ומחליטים באיזה סוג של אסטרטגיית צמיחה לבחור. כאן גם יבואו לידי ביטוי ההבדלים בין תכנון פיננסי ללקוח פרטי לבין תכנון לחברות ותאגידים.

השלבים הבאים בתהליך תכנון פיננסי הם הצגת התכנית ומתן המלצות. כאשר התכנית עוברת לפסים מעשיים, המתכנן הפיננסי נדרש ליישם את ההמלצות ולתת דין וחשבון על הביצועים. רק כך ניתן לבצע בקרה ומעקב שוטפים כדי לוודא קצב התקדמות רצוי.