קרנות ריט

מהן קרנות ריט?

קרן REIT ידועה גם כקרן נדל"ן ושמה נגזר מראשי התיבות Real Estate Investment Trust. קרנות ריט הן למעשה סוג של גוף פיננסי, שמטרתו להשקיע בנאמנות בנדל"ן מניב. הקרנות זוכות להצלחה בישראל ובמקומות נוספים ברחבי העולם בגלל יתרונות רבים.

 

קרנות ריט

 

נציגי הקרן רוכשים בדרך כלל מכרזים מסחריים על בנייני משרדים ודירות, כאשר המטרה העיקרית היא להשכיר את הנכסים לטווח ארוך באמצעות בחוזה ידוע מראש. בעזרת שיטת הפעולה הזו נהנות הקרנות ממעמד מס מיוחד. רוב הרווחים מהשתתפות בקרנות ריט מחולקים לאחר מכן כדיבידנד שיכול להגיע למאות אלפי ומיליוני שקלים.

קרנות נדל"ן נסחרות בבורסה כמניה רגילה וזה יתרון נוסף שלהן. למרות שהן פועלות תחת תנאים מיוחדים ובקרה מצד גופים רגולטוריים, הן מייצגות את החזקה הנפוצה ביותר בקרב הגופים המוסדיים בארצות הברית. הסיבות לכך קשורות גם לרמת הסיכון הנמוכה יחסית שמלווה את ההשקעה בקרן, וכמובן גם לעובדה שניתן להעריך את התשואה מראש. מעבר לכך, תשלום דיבידנד בתדירות קבועה מייצר את היציבות הנדרשת עבור ציבור המשקיעים ובעלי ההון.

קרנות ריט גם בישראל

התנאים שקובעים את אופי הפעילות של קרנות ריט בישראל מתייחסים למספר היבטים מרכזיים. ראשית, לפי התנאים הקיימים ישנו סף מינימום להחזקת נכסי נדל"ן בארץ. מטרת המינימום היא למנוע התאגדויות לא חוקיות והיעדר תשלומי מס. שנית, התנאים מגבילים את המינוף של קרנות ריט. כאן המטרה היא למנוע את פעולתן תחת בעלי שליטה מעטים בלבד, ולפזר את ההשקעות בהן בקרב כמה שיותר משקיעים שונים.

המעמד של קרנות ריט מוסדר בישראל במסגרת פקודות מס הכנסה. עם זאת, החקיקה הראשונית בנושא הייתה רק במסגרת תיקון ספציפי לפקודת מס הכנסה. השינויים בהתייחסות כלפי הקרנות מוכיחים את האטרקטיביות והפופולאריות שלהן. בשנת 2016 אף תוקנה מס הכנסה פעם נוספת, כדי להנמיך את חסמי הכניסה לקרנות חדשות ולעודד אותן להשקיע בנדל"ן למגורים. בישראל פועלות נכון להיום קרן נדל"ן בורסאית שהוקמה סמוך למעמד הסדרת התחום, קרן שמבוססת על הון מהנפקה פרטית וקרן שהוקמה מאוחר יותר עם היקף פעילות קטן יחסית.