קרנות פנסיה

חיסכון לעתיד עם קרנות פנסיה

קרנות פנסיה הן הדרך הבטוחה והיציבה ביותר להבטיח חיסכון לעתיד. הקרן מייצגת תכנית לביטוח פנסיוני, שמטרתה להבטיח לשכיר ולעצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו מיד לאחר הפרישה מהעבודה. התכנית נכנסת לפועל עם ההגעה לגיל פרישה שמשתנה בין גברים ונשים. כמו כן, במקרה של נכות או מות העובד ניתן למשוך את הכספים או להעביר אותם לשאירים המוגדרים בתכנית.

 

קרנות פנסיה

 

התנאי לחברות בקרנות פנסיה היא תשלום חודשי מצד העובד והמעביד. במידה ומדובר על עצמאי, העובד לבדו מעביר את התשלום ומקבל תמורתו זיכוי במס הכנסה. קרנות פנסיה נחשבות לסוג של קופת גמל מבחינת תשואה ואפיק השקעה, אך מבחינה משפטית הן חייבות להיות מוחזקות בנאמנות על ידי חברה מנהלת.

מה הקשר בין קרנות פנסיה וביטוח?

הפרשות לקרן פנסיה מכסות מצבים מסוימים כפי שמוגדרים בפוליסת הביטוח של העמית. גיל הזכאות לפנסיית זקנה נקבע כאמור לפי גיל הפרישה, שעומד כיום על 67 שנה לגברים לעומת 62 לנשים. בנוסף, קיימות תכניות ביטוח מסוימות שבהן ניתן להגדיר גיל פרישה שונה ויש תכניות שמאפשרות הקדמה של גיל הפרישה תמורת הפחתת שיעור הפנסיה.

גובה הפנסיה שאותה מקבל העמית בהגיעו לגיל הפרישה נקבע לפי סכומי החיסכון שצבר, מספר הנהנים ומאפייני תוחלת החיים. במסגרת החישוב מתייחסים גם לשכרו של העובד בשנותיו האחרונות וליחס בין שכרו בכל שנות ההפרשה ובין השכר הממוצע במשק.

קרנות פנסיה גם מכסות כאמור מקרים של מוות או נכות. במקרה של מוות, פנסיית השאירים משולמת לקרוביו ובכפוף לתנאי ההסכם והתכנית שעליהם חתם. יש קרנות פנסיה מסוימות שבהן המבוטח רשאי להחליט שלא לכלול תשלום במקרה של מוות או להגדיר ספציפית את השאירים. לעומת זאת, במקרה של נכות תובטח קצבה חודשית אך הכיסוי יהיה מצומצם יותר בהשוואה לזה שניתן במסגרת פוליסות אובדן כושר עבודה.

בישראל קיימות קרנות פנסיה ותיקות גרעוניות, קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות וקרנות פנסיה חדשות. מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי הצטרפות לקרנות החדשות, כדי להבטיח חיסכון משמעותי והפרשות גבוהות ככל האפשר בכל אחד מהמקרים.