קרנות גידור

האסטרטגיה מאחורי קרנות גידור

קרן השקעה שנוקטת באסטרטגיה של גידור נקראת קרן גידור. באמצעות הגידור ניתן לנטרל או לצמצם הפסדים פוטנציאליים, שנוצרים בשל השקעות שוטפות. הבקרה וצמצום ההפסדים נובעים מהגדרת גבולות ברורים וידועים מראש לכל סיכון. המכשירים הפיננסיים העיקריים שבאמצעותם ניתן לבצע גידור הם חוזים, אופציות, מניות וכן הלאה.

 

קרנות גידור

 

האסטרטגיה מאחורי קרנות גידור עוזרת להפחית סיכונים שכיחים כמו סיכוני שוק וסיכוני מטבע. היא מתאימה לחברות עסקיות שרוצות להקטין את אי הודאות שלהן, אך עולה בקנה אחד גם עם הצרכים של המשקיע הפרטי. בעזרת האסטרטגיה הזו ניתן להפחית את הסיכונים עבור מכלול אלמנטים פיננסיים. מעבר לכך, קרנות גידור נפוצות בארץ ובעולם בניהול השקעות לגופים מוסדיים. מטרתן להגן על השקעה בעולם הסחורות והמניות וגם לצמצם את הסיכון הנובע משינויים בריבית ובשוק ההון.

איך מנהלים קרנות גידור?

קרנות גידור מנוהלות באפיקי השקעה תנודתיים. כדאי לנהל קרנות מן הסוג הזה באופן מקצועי ולבחור היטב את שיטת הפעולה, כדי לצמצם עוד יותר את הסיכון ולהגדיר גבולות סיכון ברורים. בניגוד לקרן נאמנות רגילה שמושקעת מטבע הדברים באפיקים סולידיים כמו אגרות חוב ומניות יציבות, קרנות גידור שואפות להגדיל את הרווח הפוטנציאל גם בשוק תנודתי.

הכלים הבולטים שמנוצלים במסגרת האסטרטגיה של קרנות גידור הם מכירה בחסר ומינוף פיננסי. בעזרת הקרנות ניתן להשתמש גם בכלים פיננסיים מורכבים יותר, כדי להרוויח אפילו בתנאים של שוק יורד ולנצל עד תום את המשאבים הקיימים של הלקוח. ארגז הכלים שעומד לרשות אנשי מקצוע בתחום של קרנות גידור מאפשר להם למזער את הסיכון, בלי לוותר על הסיכוי להשיג תשואה גבוהה.

חשוב לציין שלא קיימת אחידות בבחירת אסטרטגיה עבור קרנות גידור. רמת היכולת של הגדר למנוע סיכונים משתנה בין משקיעים פרטיים ומנהלי תיקים. זו סיבה מצוינת לבדוק היטב את האסטרטגיה הספציפית של מנהלי ההשקעות, או להתייעץ עם אנשי מקצוע בכל מקרה של התלבטות. בנוסף, יש להזכיר את רף הכניסה הגבוה לקרנות גידור ואת גביית עמלות ההצלחה בסכום של 10%-50% מכלל הרווחים לצד דמי הניהול הרגילים.