קופות גמל

חיסכון פנסיוני באמצעות קופות גמל

חיסכון לפנסיה צריך לעמוד בראש סדר העדיפויות של המשקיע הפרטי, השכיר או העצמאי. אחד מאפיקי החיסכון הזכאים להטבות המס המוגדרות בחוק נקרא קופת גמל, ואליה ניתן להפקיד את כספי החיסכון הפנסיוני. קופות גמל שנפתחו לפני שנת 2006 שימשו כמכשיר חיסכון לטווח בינוני והכספים שהופקדו בהן הפכו לנזילים 15 שנים לאחר ההפקדה הראשונה, בעוד כספים שהופקדו בקופות החל מינואר 2006 ניתנים למשיכה רק אחרי גיל 60. בכל הופך החוק את קופות הגמל למכשיר חיסכון לפנסיה עבור ציבור רחב של חוסכים ומשקיעים.

 

קופות גמל

 

החוקים העיקריים שמסדירים את צורת הפעילות של קופות גמל בישראל הם חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים, ותקנות מס הכנסה. כל אחד מהחוקים עוסק בקופות הגמל בצורה שונה: בעוד חוק הפיקוח קובע באיזה אופן יינתנו השירותים הפיננסיים, תקנות מס הכנסה מתייחסות להיבט המיסוי והטבות המס שמובטחות לחוסכים.

חוק הפיקוח מגדיר קופת גמל כמכשיר חיסכון לטווח בינוני או ארוך. המכשירים שקיימים כיום בשוק כוללים לדוגמא קופות גמל לתגמולים, קרנות השתלמות, קרן מחלה, פיצויים וקרן פנסיה. יחד עם זאת, המינוח המקובל קופות גמל משמש לכינוי ספציפי של קופת גמל לתגמולים.

מאיפה המגיעים התגמולים לקופה?

יש כמה דברים שכדאי לדעת על הנושא של חיסכון פנסיוני באמצעות קופות גמל. ראשית, הפקיד מכונה "עמית" וכך ניתן גם לזהות אותו בהסכם שנחתם מול החברה המנהלת. שנית, החוסך יכול להיות שכיר או לחילופין עצמאי. במידה ומדובר על חוסך עצמאי, ההצטרפות לקופה היא בלי קשר למקום העבודה.

כמו כן, במדינת ישראל מעודדים חיסכון באמצעות קופות גמל ומעניקים הטבות והקלות במס הכנסה על כל הפקדה בקופה. התגמולים מגיעים לקופה משכר העובד או מהפרשות עצמאיות שהוא מבצע. במונחים פרקטיים מיוחסות ההטבות בעיקר לניכוי ממס וזיכוי ממס לכל עובד על ההפקדות שהוא מעביר לקופה, כמו גם פטור ממס על הפקדות המעביד. הפטור וההטבות הם עד לגבולות התקרה כפי שמוגדרת בחוק. התקרה מתעדכנת אחת למספר שנים וניתן להתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי תיאום מס כחוק ועל פי התקנות.