ניהול סיכונים

המטרות של ניהול סיכונים

ניהול סיכונים מבוצע באופן שוטף כדי לאתר מפגעים מוקדם ככל האפשר. ניהול נכון ומקצועי מאפשר להעריך את עוצמת הפגיעה או הנזק שעלולים להיגרם ללקוח, ולקבוע סדר עדיפויות בכל הנוגע לאופן הטיפול בהם. כמו כן, המטרה של הניהול היא גם להגדיר את השיפור הנדרש ואת ההשקעה שבה צריך לשאת על מנת לעמוד ביעדים.

 

ניהול סיכונים

 

ניהול סיכונים מבוצע במסגרות שונות והוא רלוונטי בעיקר בשוק ההון, בקרב ציבור המשקיעים, בתעשייה ובמשק. אפשר לשלב את הניהול במסגרת הכנת תכנית לפרויקטים גדולים וכדי להפחית את ההשפעה השלילית של סיכונים מסוימים על השגת היעדים. כמו כן, במסגרת הניהול נהוג להגדיר "סיכון" כפעולה שעלולה להתרחש מחוץ לתכנון המוקדם ולגרום נזק כספי. את הסיכון מגדירים על פי הסבירות שהוא התרחש ולאור ניסיון העבר.

שלבים בניהול סיכונים מקצועי

חשוב להבחין בהבדלים בין ניהול סיכונים כללי, ניהול בחברה עסקית וניהול בחיים הפרטיים, כמו למשל תכנון התקציב של התא המשפחתי. עם זאת, אפשר לסווג את הסיכונים לקטגוריות שונות כדי להתמודד איתם טוב יותר. בקטגוריה העיקרית נכללים סיכונים תפעוליים כמו קריסת מערכות, בעוד בקטגוריה אחרת נמצאים סיכונים פיננסיים כמו הפסד השקעות, ירידת קרנם של נכסים מסוימים וכן הלאה. בקטגוריות לא פחות נפוצות ניתן למנות סיכונים לחיי אדם וסיכונים תדמיתיים.

השלב החשוב ביותר בניהול סיכונים מקצועי הוא לזהות אותם. לאחר מכן ניתן לנתח את הסיכונים ולהבין כיצד הם משפיעים על המצב הקיים, או לחילופין על היעדים שאליהם רוצים להגיע. בשלב הבא יש להגדיר את אופי ההתמודדות עם הסיכונים ולהעריך אותם מחדש גם אחרי שההתמודדות מסתיימת בהצלחה.

ניהול סיכונים מבוצע על ידי אנשי מקצוע והוא מחייב מעורבות של מומחים מנוסים, אמינים ואובייקטיביים. רק בצורה כזו ניתן לנהל את הסיכון ללא מעורבות רגשית. הניהול המקצועי מבוסס על הבנת צרכי הלקוח, תוך זיהוי מטרות העל והיעדים. תהליך ניהול הסיכונים עשוי לארוך זמן ולכן בחלק מהמקרים הוא דורש גם גיוס משאבים כספיים. עם זאת, לא ניתן לוותר על ניהול הסיכונים בעיקר כי יעילותו מוכחת.