מינוף פיננסי

איך משיגים מינוף פיננסי?

יש שיטות שונות להשגת מינוף פיננסי והמטרה המשותפת לכולן היא הכפלת רווחים. הדרך הנפוצה להשגת מינוף מן הסוג הזה היא נטילת הלוואות. בעזרת הלוואות אפשר להגדיל את הרווחים מעסקה כלכלית מסוימת, כמו למשל השקעה בנכס מוחשי ובמידת הצורך גם שימוש בגזרות פיננסיות. יחד עם זאת, הסוגיה המעניינת מתייחסת לאופן שבו המינוף משפיע על שוק ההון ועל התחרות בין חברות ועסקים.

 

מינוף פיננסי

 

את ההשפעה של המינוף על שוק ההון ניתן לזהות במספר צורות. ראשית, המינוף תורם לצמיחה האדירה של חברות גדולות לעומת חברות קטנות. יש יתרון לגודל החברה בבואה להשיג מינוף ולבקש למשל הלוואות. היתרון הזה מקל על חברה להשיג מימון חיצוני, להגדיל את הפער מול המתחרים ולייצר חוסר שוויון מול חברות קטנות באותו תחום או בענפים מקבילים.

שנית, בעלי הון גדולים יכולים וצריכים להשתמש במינוף פיננסי כדי להגדיל את הרווחים האישיים שלהם. זו דרך מקובלת בקרב בעלי הון בארץ ובעולם, ובפועל היא עוזרת לפתוח את שוק ההלוואות והמימון לתחרות. המינוף משתלם כאשר שער הריבית נמוך, כשיש עודף משאבים בשווקים הפיננסיים וכאשר קיימות הזדמנויות לעסקאות משתלמות.

גורמים שמעורבים במינוף פיננסי

אדם פרטי או חברה שמעוניינים לבצע מינוף פיננסי צריכים לערב את הגורמים המתאימים. הם יכולים לפנות לבנקים כדי להשוות בין מסלולי הלוואות, או לקבל הצעה להלוואה חוץ בנקאית שאינה מגבילה את החשבון הפרטי. גורמים אחרים שמעורבים בתהליך המימון הם יועצי חשבונות, משרדי רואי חשבון, יועצים כלכליים ויועצי מס. המטרה המשותפת לכולם היא לסייע לכל לקוח להשיג מינוף פיננסי שעולה בקנה אחד עם יכולת ההחזר שלו והתשואה הצפויה מההשקעה, תוך ניצול הטבות המס או התקנות הרלוונטיות בחוק.

כל גורם שמעורב במינוף פיננסי יכול להשפיע באופן ישיר על האטרקטיביות של העסקה. יש להביא בחשבון אפיקי מימון סולידיים כמו רכישת נדל"ן מניב, אפיקי השקעות כמו רכישת אגרות חוב ואפשרויות לרכישת עסקים. המינוף יכול לבוא לידי ביטוי בכל אחד ממסלולי ההשקעות ולשנות מן היסוד את מאזן הרווח ואת נתוני שורה התחתונה במאזן.