ביטוחי מנהלים

מהם ביטוחי מנהלים?

תכניות ביטוח חיים שמשלבות בתוכן מרכיב של חיסכון נקראות גם ביטוחי מנהלים. הן מוכרות על ידי משרד האוצר כחלופה לחיסכון פנסיוני, והמשמעות היא שניתן לבחור בהן במקום הפרשות לקרנות פנסיה. בעבר ניתן היה לחסוך במסגרת ביטוחי מנהלים במסלול הוני או קצבתי, אך החל משנת 2008 בוטלה האפשרות להפקדה במסלול ההוני.

 

ביטוחי מנהלים

 

השינויים העיקריים שחלו בביטוחי המנהלים לאורך השנים חשובים לכל משקיע, עובד שכיר או עצמאי. ראשית, חשוב לציין את דמי הניהול שנגבים כיום בשיעור נמוך יותר בהשוואה לעבר ואת השימוש בהן לצורך השוואה בין תכניות חיסכון וחברות ביטוח.

שנית, כדאי להכיר את תנאי התכניות הקיימות ולהתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי ניצולן לחיסכון פנסיוני משמעותי וגבוה ככל האפשר. שלישית, יש הבדלים בין מבנה התכניות הקיימות והחל משנת 2013 למשל כבר לא ניתן להבטיח מקדם קצבה מראש למי שמצטרף לביטוח מנהלים.

אובדן כושר עבודה ויורשים של ביטוחי מנהלים

שתי סוגיות לא פחות חשובות שקשורות לאופן הניהול והתפעול של ביטוחי מנהלים מתייחסות לאובדן כושר עבודה ולהגדרת יורשים. עד ינואר 2004 לא הותרה רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה מתוך ההפקדות לקופת ביטוחי מנהלים, אלא רק באמצעות רכישת פרמיה נוספת בגובה של עד 2.5% מההכנסה החייבת במס. לאחר שינוי התקנות הותרה רכישת הכיסוי ולכן היום כבר ניתן לבחור בין רכישת אובדן כושר עבודה מעל ההפקדות או כחלק מהן.

אובדן כושר עבודה הוא מצב שמסכן כל עובד במשק. הוא מופעל במצב שבו העובד אינו יכול לעבוד בכלל, או לחילופין אינו יכול לעבוד במקצועו המוגדר. את התשלום בגין אובדן כושר עבודה ניתן לקבל במסגרת ביטוחי מנהלים לאחר זמן המתנה של מספר שבועות עד חודשים, ועל פי הפוליסה (הפרמיה לאובדן כושר עבודה מקצועי גבוהה יותר).

לבסוף, יש לציין שבכל מקרה של פטירה יכולים היורשים של בעלי ביטוחי מנהלים לקבל גם את החיסכון שנצבר בקופה וגם את ביטוח החיים. המוטבים נקבעים על ידי המבוטח והם נחשבים ליורשים החוקיים רק כל עוד לא נקבע אחרת בצוואה.